Takım Ruhunu Açıklayınız.

Takım Ruhunu Açıklayınız.


SORU
Takım Ruhunu Açıklayınız.

CEVAP
Bir olay veya konu hakkında çalışma yapan bireylerin bir arada çalışıp olayı değişik tüm açılardan ele alıp incelemesi. Bir konu bireysel olarak ele alındığı zaman sadece bir açıdan incelenebilir. Olayın farklı yanları gözden kaçabilir. Olaya farklı bakış açısı kazandırılamaz. Çözüm aşaması gecikir. Takım ruhu olduğu zaman olay üzerinde birden farklı bakış açısıyla inceleme yapılır ve çözüm aşaması daha hızlı olur.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet