Tanzimat Fermanı Hangi Padişah Zamanında Yayımlanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?

Tanzimat Fermanı Hangi Padişah Zamanında Yayımlanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?


SORU
Tanzimat Fermanı Hangi Padişah Zamanında Yayımlanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?

CEVAP

Gülhane Hatt-ı Şerif-î, 3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Padişah kendi gücünün üstünde ilk defa güç tanımıştırGÖNDEREN
İKM Hanım