Tanzimat Fermanı Nedir?

Tanzimat Fermanı Nedir?


SORU
Tanzimat Fermanı Nedir?

CEVAP
Tanzimat Fermanı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839 da, Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet