Tazminat (Giderim) Nedir?

Tazminat (Giderim) Nedir?


SORU
Tazminat (Giderim) Nedir?

CEVAP

Bazı hukuk kurallarına aykırı davranışın yaptırımı, bu davranışta bulunan kimsenin bundan zarar gören kimseye tazminat ödemesi şeklinde görünür. Böylece verilen zarar giderilmiş olacaktır. Bir kimse “haksız fiil” dediğimiz hukuka aykırı bir fiiliyle başkasına zarar verecek olursa, bu zararı gidermekle yükümlü olur, yani tazminata mahkum edilir. Tazminat “maddi tazminat” şeklinde olabileceği gibi, “manevi tazminat” biçiminde de olabilir. Böylelikle haksız fiil sonucu bir kimsenin mal varlığında veya kişilik bütünlüğünde meydana gelen azalma denkleştirilmiş olmaktadır.    Tazminat yaptırımı sadece haksız fiillerle bir zarara sebebiyet verilmiş olması halinde değil, fakat aralarında bir sözleşme yapmış olan taraflardan birinin bu sözleşmenin hükümlerine uymamak veya aykırı davranışta bulunmakla diğer tarafı zarara uğratmış olması halinde de söz konusu olur. Örneğin, satmış olduğu malı zamanında teslim etmeyen satıcı, alıcının bu yüzden uğradığı zararları gidermek (tazmin etmek) zorunda kalır. GÖNDEREN
Takım Lideri