Tbmm Nin Görev Ve Yetkilerini Açıklayınız.

Tbmm Nin Görev Ve Yetkilerini Açıklayınız.


SORU
Tbmm Nin Görev Ve Yetkilerini Açıklayınız.

CEVAP
 Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak  Bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek  Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek  Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek  Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak  Genel ve özel af ilanına karar vermek

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet