Tebellüğ Nedir Açıklayınız?

Tebellüğ Nedir Açıklayınız?


SORU
Tebellüğ Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Bir bildiriyi imza karşılığı alma.

GÖNDEREN
Mübaşire