Tebliğ Nedir Açıklayınız?

Tebliğ Nedir Açıklayınız?


SORU
Tebliğ Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Bir kararı muhatabına resmi olarak iletme.

GÖNDEREN
Mübaşire