Tehlikeli Hükümlü Nedir?

Tehlikeli Hükümlü Nedir?


SORU
Tehlikeli Hükümlü Nedir?

CEVAP

“İşlediği suçun nitelik ve icra şekli göz önüne alındığında; toplum için ciddi bir tehlike oluşturan ve cezaevi güvenlik ve nizamını ihlal edebileceği yönünde kuvvetli delil bulunan hükümlüdür.” Tehlikelilik kavramı, kişiye, işlenen suça, içinde yaşanılan toplumun yaşam kriterlerine göre değişiklik gösterebilecektir. Ancak uygulamada, cezaevindeki yaşama uyum göstermeyenler, firar etme riski bulunanlar, personele ve hükümlülere karşı saldırganlık gösterenler, psikopatlar, intihar etme eğilimi olanlar genellikle tehlikeli suçlu özellikleri taşıyan insanlardır. Yüksek ölçüde kaçma tehlikesi ortaya koyan veya cebir kullanacağından korkulan veya intihar etme riski gösteren bir kişi “Tehlikeli” suçlu olarak tanımlanmaktadır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 9.Maddesinin 3. Fıkrasına göre “Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli halde bulunanlar” yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna gönderilirler.



GÖNDEREN
Takım Lideri