Tekâlifi Milliye Nedir?

Tekâlifi Milliye Nedir?


SORU
Tekâlifi Milliye Nedir?

CEVAP
Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı Ulusal Yükümlülük Emirleridir

GÖNDEREN
Aday Memur