Temel Haklar Nelerdir?

Temel Haklar Nelerdir?


SORU
Temel Haklar Nelerdir?

CEVAP
Bireyin insana yakışır bir şekilde yaşayabilmesini sağlayan ve öngören haklara Temel Haklar denmiştir. Yaşama hakkı; en temel haktır. Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz sınırlandırılamaz. Kişi dokunulmazlığı hakkı; kişinin hem beden, hem ruh bütünlüğünü korumaya yöneliktir. Sağlık Hakkı; herkes, sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir. Eğitim hakkı; herkes eğitim – öğretim hakkına sahiptir. Dilekçe hakkı; herkes şikâyetlerini ve isteklerini yetkili makamlara ve TBMM’ye iletme hakkına sahiptir. Özel yaşamın gizliliği; herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez. Konut dokunulmazlığı; hiç kimsenin konutuna izinsiz girilemez. Seçme ve seçilme hakkı; herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu amaçla siyasi parti kurabilir ve siyasi partilere üye olabilir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet