Temlik (Temellük) Nedir Açıklayınız?

Temlik (Temellük) Nedir Açıklayınız?


SORU
Temlik (Temellük) Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Devretme, devralma.

GÖNDEREN
Mübaşire