Temyiz Defteri Nedir?

Temyiz Defteri Nedir?


SORU
Temyiz Defteri Nedir?

CEVAP

Bu deftere temyiz yoluna müracaat olunması halinde ilgilileri tarafından verilen lâyihalar ve dilekçeler kaydedilir.GÖNDEREN
Takım Lideri