Tensip Nedir Açıklayınız?

Tensip Nedir Açıklayınız?


SORU
Tensip Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Uygun görme.

GÖNDEREN
Mübaşire