Teraküm Nedir Açıklayınız?

Teraküm Nedir Açıklayınız?


SORU
Teraküm Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Birikme, yığılma.

GÖNDEREN
Mübaşire