Tereke (Bırakıt) Nedir Açıklayınız?

Tereke (Bırakıt) Nedir Açıklayınız?


SORU
Tereke (Bırakıt) Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Ölenin aktif malvarlığı.

GÖNDEREN
Mübaşire