Teşkilat-I Esasiye Nedir?

Teşkilat-I Esasiye Nedir?


SORU
Teşkilat-I Esasiye Nedir?

CEVAP
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu veya 1921 Anayasası, ilk Türkiye anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası olarak kabul edilmektedir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet