Teşmil Nedir Açıklayınız?

Teşmil Nedir Açıklayınız?


SORU
Teşmil Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Yayma.

GÖNDEREN
Mübaşire