Toplumsal Prestij Nedir?

Toplumsal Prestij Nedir?


SORU
Toplumsal Prestij Nedir?

CEVAP
Toplumsal Prestij: Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Kısaca bireyin statülerine toplumun verdiği değere prestij denir. Prestij kavramı toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde değişen dinamik bir kavramdır.

GÖNDEREN
Aday Memur