Toplumsal Statü Nedir?

Toplumsal Statü Nedir?


SORU
Toplumsal Statü Nedir?

CEVAP
Toplumsal statü, sosyal hiyerarşide bir kişinin konumu. Bu konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir. Toplumsal statü genel olarak kazanılmış statü ve verilmiş statü olarak ikiye ayrılır.

GÖNDEREN
Aday Memur