Türeyiş Destanı:

Türeyiş Destanı:


SORU
Türeyiş Destanı:

CEVAP
Uygurlara ait bu destanda eski Hun beylerinden birinin iki kızının kurtla evlendirilmeleri ve Uygurların bu kurttan türedikleri anlatılır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet