Türk Halkına Sendikalaşma Olanağının Verildiği, İşçiye Grev Ve Toplu Sözleşme Hakkının Tanındığı İlk Anayasa Hangi Anayasadır?

Türk Halkına Sendikalaşma Olanağının Verildiği, İşçiye Grev Ve Toplu Sözleşme Hakkının Tanındığı İlk Anayasa Hangi Anayasadır?


SORU
Türk Halkına Sendikalaşma Olanağının Verildiği, İşçiye Grev Ve Toplu Sözleşme Hakkının Tanındığı İlk Anayasa Hangi Anayasadır?

CEVAP

1961GÖNDEREN
İKM Hanım