Türk Tarih Kurumunun Kuruluş Amacı Nedir?

Türk Tarih Kurumunun Kuruluş Amacı Nedir?


SORU
Türk Tarih Kurumunun Kuruluş Amacı Nedir?

CEVAP
İlk adı Türk Dilini Tetkik Cemiyeti dir ve bu isimden anlaşılacağı gibi amacı; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymaktır. Bunu; Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak olarak maddeleştirmişlerdir. 12 Nisan 1931 de kurulmuş bir araştırma kurumudur.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet