Tutuklama Nedir?

Tutuklama Nedir?


SORU
Tutuklama Nedir?

CEVAP

Tutuklama, Anayasada ve kanunda belirtilen koşullardan birinin varlığı halinde, suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan bir kişinin, hükümden önce, ihtiyari ve geçici bir tedbir olarak, yargılamanın güvenli yürümesine hizmet amacıyla bir tutukevine konulmak üzere hakimin kararıyla hürriyetinden mahrum edilmesidir. Kısa bir ifadeyle, suç işlediğine dair hakkında kuvvetli delil bulunan sanığın özgürlüğünün hakim kararıyla sınırlanmasıdır. Tutuklama, ceza değil bir tedbirdir.GÖNDEREN
Takım Lideri