Ülkemizin Deprem Riski Ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgi Veriniz.

Ülkemizin Deprem Riski Ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgi Veriniz.


SORU
Ülkemizin Deprem Riski Ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgi Veriniz.

CEVAP

Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Konya ve Mardin gibi yörelerde deprem riski az iken diğer bölge ve şehirlerimizde bu risk çok fazladır. Ülkemizden geçen en önemli fay hattı Kuzey Anadolu levhasıdır. Depreme karşı alınacak önlemler 3 gruba ayrılır. Bunlar: 
 
Deprem öncesinde alınacak önlemler 
 
Deprem sırasında alınacak önlemler 
 
Deprem sonrasında alınacak önlemler 
 GÖNDEREN
Katip Bey