Ulu Sözü Dinlemeyen, Uyuyakalır. Atasözünü Açıklayınız.

Ulu Sözü Dinlemeyen, Uyuyakalır. Atasözünü Açıklayınız.


SORU
Ulu Sözü Dinlemeyen, Uyuyakalır. Atasözünü Açıklayınız.

CEVAP
Erdemli ve gün görmüş kimselerin öğütlerini dinlemeyen kimse, türlü türlü sıkıntılara düşer, sızlanır durur.

GÖNDEREN
Aday Memur