Unesco, 2019 Yılını Ne Yılı Olarak İlan Etmiştir?

Unesco, 2019 Yılını Ne Yılı Olarak İlan Etmiştir?


SORU
Unesco, 2019 Yılını Ne Yılı Olarak İlan Etmiştir?

CEVAP
Kutadgu Bilig Yılı

GÖNDEREN
Klavye Uzmanı