Unesco Tarafından 2018 Yılı Ne Yılı İlan Edilmiştir?

Unesco Tarafından 2018 Yılı Ne Yılı İlan Edilmiştir?


SORU
Unesco Tarafından 2018 Yılı Ne Yılı İlan Edilmiştir?

CEVAP
Kutadgu Bilig

GÖNDEREN
Klavye Uzmanı