Üniter Devlet Nedir?

Üniter Devlet Nedir?


SORU
Üniter Devlet Nedir?

CEVAP
Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu üniter devlettir

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet