Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi Verin?

Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi Verin?


SORU
Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi Verin?

CEVAP

(18 Ekim 1912) -İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912’de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır.

-Buna göre; Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verildi. On iki ada geçici olarak Balkan savaşından sonra alınmak üzere İtalya’ya bırakıldı.
-NOT: Trablusgarp (Libya) Osmanlı Devletinden ayrılan son Afrika toprağı olmuştur.

GÖNDEREN
Takım Lideri