Uzlaşma Nedir Açıklayınız?

Uzlaşma Nedir Açıklayınız?


SORU
Uzlaşma Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Belirli bir edim karşılığı olarak veya olmayarak şüpheli ve mağdur tarafın anlaşıp uzlaşması sonucu dava açılmaması veya düşmesi.

GÖNDEREN
Mübaşire