Valinin Görevleri Nelerdir?

Valinin Görevleri Nelerdir?


SORU
Valinin Görevleri Nelerdir?

CEVAP

Şehirde Devleti'nin temsilcisi görevini yapar idaresinin başı ve yürütme organıdır ilin her yönden denetimi ve düzenlenmesini yapar suç işlenmesini Önler kamu düzeni için Gerekli tedbirleri alır çalışan devlet memurlarına atayabilir görev yerlerini değiştirebilir gerektiğinde yabancı ülke temsilciliklerini karşılarGÖNDEREN
cnn