Vekil Nedir Açıklayınız?

Vekil Nedir Açıklayınız?


SORU
Vekil Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Vekalete dayalı iş yapan.

GÖNDEREN
Mübaşire