Velayet (Veli) Nedir Açıklayınız?

Velayet (Veli) Nedir Açıklayınız?


SORU
Velayet (Veli) Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Reşit olmayan çocuğun kanuni temsilcisi, kanuna göre anne ve baba.

GÖNDEREN
Mübaşire