Verimlilik Nedir?

Verimlilik Nedir?


SORU
Verimlilik Nedir?

CEVAP
Genel bir tanımlama yapılırsa, verimlilik; bir üretim yâda hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. Bu nedenle verimlilik, çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların –emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, bilgi- etken kullanımıdır diye tanımlanır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet