Vesayet Denetimi Nedir?

Vesayet Denetimi Nedir?


SORU
Vesayet Denetimi Nedir?

CEVAP
Üniter devleti korumak ve kamu hizmetlerinin tüm ülkede en iyi şekilde, dengeli biçimde yerine getirilmesi için merkezi yönetim organlarının, kanunların verdiği yetki dâhilinde, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organları ve işlemleri üzerindeki, denetim yetkisidir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet