Vesayet Nedir Açıklayınız?

Vesayet Nedir Açıklayınız?


SORU
Vesayet Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Vasi ile temsil edilme hali.

GÖNDEREN
Mübaşire