Yargıtay Nedir?

Yargıtay Nedir?


SORU
Yargıtay Nedir?

CEVAP
Yargıtay, Türkiye nin altı yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet