Yargıtayın İşleyişi Ve Yapısı?

Yargıtayın İşleyişi Ve Yapısı?


SORU
Yargıtayın İşleyişi Ve Yapısı?

CEVAP

Adliye mahkemelerince verilen kararları kesin olarak inceler karara bağlar. Danıştay da idare mahkemelerince verilen kararların son inceleme merciidir.GÖNDEREN
İKM Hanım