Yasama Organı Nedir?

Yasama Organı Nedir?


SORU
Yasama Organı Nedir?

CEVAP
Yasama organı; anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet