Yeğniği Yel Alır, Ağır Yerinde Kalır.

Yeğniği Yel Alır, Ağır Yerinde Kalır.


SORU
Yeğniği Yel Alır, Ağır Yerinde Kalır.

CEVAP
Kişiliksiz, ağırbaşlı olmayan, züppe-hoppa, gayri ciddî, bir sözü diğerini tutmayan, hafif meşrep, zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler; bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar. Ama ağır başlı, tavırlarında ciddî, sözünde duran, kişilikli, ahlâklı kimselere kimse ilişemez; onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar, işlerinde başarılı oldukları gibi sevilip sayılırlar da.

GÖNDEREN
BaySözlük