Yerdeki Yüze Basılmaz (Kimse Basmaz).

Yerdeki Yüze Basılmaz (Kimse Basmaz).


SORU
Yerdeki Yüze Basılmaz (Kimse Basmaz).

CEVAP
Ağırbaşlı, nazik, alçak gönüllü, ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz; onları hırpalamaz, ezmeye çalışmaz. Bunun yanında felâkete uğramış, yenik düşmüş, muhtaç kimselere de merhametli davranılır.

GÖNDEREN
BaySözlük