Yetki Nedir Açıklayınız?

Yetki Nedir Açıklayınız?


SORU
Yetki Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Yasal olarak bir merciin bakabileceği işler.

GÖNDEREN
Mübaşire