Yiğidin Sözü, Demirin Kertiği.

Yiğidin Sözü, Demirin Kertiği.


SORU
Yiğidin Sözü, Demirin Kertiği.

CEVAP
Yiğit, mert kimseler sözlerinin eridirler. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler, sözlerini inkâr da etmezler. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi meydandadır, kolay kolay yok olmaz.

GÖNDEREN
BaySözlük