Yıl Uğursuzundur.

Yıl Uğursuzundur.


SORU
Yıl Uğursuzundur.

CEVAP
Kimi dönemlerde arsız, yüzsüz, ahlâksız, adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. Böyle bir zamanda dürüst, namuslu, erdemli kimseler zalimlerin baskısı altında kalırlar.

GÖNDEREN
BaySözlük