Yoldan (Yol İle) Giden Yorulmaz.

Yoldan (Yol İle) Giden Yorulmaz.


SORU
Yoldan (Yol İle) Giden Yorulmaz.

CEVAP
Bir işin yapılmasında tutulacak yol, yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse, işini kolayca yapar, başarılı olur, başına gelecek türlü hâllerden de korunur.

GÖNDEREN
BaySözlük