Yüce Divanda Kimler Yargılanır?

Yüce Divanda Kimler Yargılanır?


SORU
Yüce Divanda Kimler Yargılanır?

CEVAP
YÜRÜTME
Cumhurbaşkanı ve yardımcısı
Bakanlar


YASAMA
TBMM Başkanı


YARGI
Yüksek mahkeme başkan, üyeler ve başsavcılar
sayıştay başkan ve üyeler
yargıtay cumhuriyet başsavcı ve vekili


HSK üyeleri
(not: adalet bakanı yardımcısıda yargılanır)


ASKER
Genel kurmay başkanı
kara,hava,deniz komutanları


GÖNDEREN
cnn