Yularsız Ata Binilmez.

Yularsız Ata Binilmez.


SORU
Yularsız Ata Binilmez.

CEVAP
Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse; bir kurala, bir disipline bağlı olmayan iş, kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. Dolayısıyla kargaşanın, başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek doğru değildir.

GÖNDEREN
BaySözlük