Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir?

Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir?


SORU
Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir?

CEVAP

1-Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarınca öngörüler görevleri ve yazı işleri müdürlerinin tevdii ettikleri işleri yapmak

2-Dosya ve kayıtları silintisiz ve muntazam tutmak

3-Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazmak imzasız bırakmamak

4-Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait oldukları adreslere göndermek

5-Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tenkidini yapmak

6-Cevabı gelen müzekkerelerde istenilen bilginin verilmediği görüldüğü taktirde talike mahal bırakmamak için ilgili makama bildirmek ve mahkeme gününden önce gerekli yazıları yazmak

7-Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası oluşturmak

8-Duruşma işlemleri için verilen paraları vezneye veya yazı işleri müdürüne vermek

9-Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülesasını zamanında yazmak

10-Ferdi fişleri zamanında doldurmak

11- Arandıklarında bulunabilmek için ikamet adreslerini, değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmekGÖNDEREN
Katip Bey