Zabıt Katibinin Görevleri

Zabıt Katibinin Görevleri


SORU
Zabıt Katibinin Görevleri

CEVAP

Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarınca öngörüler görevleri ve yazı işleri müdürlerinin tevdii ettikleri işleri yapmak
Dosya ve kayıtları silintisiz ve muntazam tutmak
Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazmak imzasız bırakmama
Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait oldukları adreslere göndermek
Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tenkidini yapmak
Cevabı gelen müzekkerelerde istenilen bilginin verilmediği görüldüğü taktirde talike mahal bırakmamak için ilgili makama bildirmek ve mahkeme gününden önce gerekli yazıları yazmak
Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası oluşturmak
Duruşma işlemleri için verilen paraları vezneye veya yazı işleri müdürüne vermek
Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülesasını zamanında yazmak
Ferdi fişleri zamanında doldurmak
Arandıklarında bulunabilmek için ikamet adreslerini, değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmekGÖNDEREN
HasanG.