Zabıt Nedir Açıklayınız?

Zabıt Nedir Açıklayınız?


SORU
Zabıt Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Bir hukuki durumu tespit eden yazılı kağıt.

GÖNDEREN
Mübaşire